Záväzná objednávka

V prípade, že ste testovali náš internetový obchod, vyhovuje Vaším požiadavkám a máte záujem o jeho kúpu, prosím vyplňte objednávkový formulár.
Po obdŕžaní Vašej objednávky Vám budeme zaslaná preddavková faktúra.
Po obdŕžaní úhrady Vám bude sprístupnená elektronická inštalačka obchodu.
Poštou Vám budú zaslané papierové podoby dokladov (faktúra), internetový obchod Vám bude sprístupnený elektronicky.
V prípade, že si objednávate knihu, bude Vám zaslaná poštou - dopoučene.

Názov firmy *:
Adresa *:
Mesto *:
PSČ *:
Štát *:
IČO *:
DIČ *:
IČ DPH :
Kontaktná osoba: 
Meno *:
Priezvisko *:
Telefón *:
E-mail *:
Služba, ktorú si objednávate:
Počet ks
lic  Internetový obchod MiBe ESHOP 2018 43.0 - nová licencia v cene 333 EUR s DPH
lic  Dalšia licencia - Internetový obchod MiBe ESHOP 2018 43.0 - zlava v cene 166.50 EUR s DPH
lic  Internetový obchod MiBe ESHOP 2018 43.0 - aktualizácia z 42.0 - licencia v cene 100 EUR s DPH
lic  Internetový obchod MiBe ESHOP 2018 43.0 - aktualizácia z 41.0 a menej - licencia v cene 120 EUR s DPH
Kniha: Podnikanie cez internet - kniha vypredaná v ponuke je Podnikanie cez internet II, objednávky na adrese www.podnikaniecezinternet.sk
Ďalšie informácie : 
 * Súhlasím s Licenčnou zmluvou a akceptujem Všeobecné obchodné podmienky, bol som poučený o odstúpeni od zmluvy.
V prípade objednávky obchodu - Potvrdzujem, že som testoval internetový obchod a súhlasím s jeho funkčnosťou. V prípade objednávky aktualizácie potvrdzujem, že som si novinky zahrnuté v aktualizácií vopred vyskúšal na testovacej verzií a súhlasím s nimi. Zákazník objednávkou berie na vedomie, že sa jedná o záväznú objednávku, ktorá sa riadí predovšetkým Autorským zákonom, Obchodným alebo Občianským zákonníkom. Zároveň vložením údajov do registračného formulára dávam súhlas na založenie údajov do príslušných databáz a súčasne súhlasím s ich spracovaním.

Zákazník si uvedomuje, že ide o elektronický obsah chránený Autorským zákonom.
Zákazník súhlasí so sprístupnením elektronického obsahu cez stránku www.vlastnyinternetovyobchod.sk, alebo presunom tohto obsahu na FTP rozhranie zákazníka, prípadne zaslaním odkazu prostredníctvom e-mailu.
Zákazník si uvedomuje, že sprístupnením elektronického obsahu stráca možnosť vrátenia tovaru do 14 dní od jeho doručenia.

V prípade objednávky knihy - Zákazník si uvedomuje, že sprístupnením tlačeného obsahu stráca možnosť vrátenia tovaru do 14 dní od jeho doručenia.
Objednávka s povinnosťou platby
Zároveň potvrdzujem, že pred objednaním tovaru som oboznámený (á) o vlastnostiach a charaktere tovaru, chcem čítať ďalej >
  Mám záujem o zasielanie informácií a noviniek o internetovom obchode (nastavenia, aktualizácie, ponuky) prostredníctom e-mailu.


* údaje musia byť vyplnené